(1)
SZTOMPKA, P. Справедливость. Глава из книги: Fundamenty Dobrego społeczeństwa. Wartości / Pod Red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. Kraków : Znak, 2015. P. 232—250. Перевод C польского А. А. Зотова. monitoring 2017, 381.